KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

 

 

ABHAZYA CUMHURİYETİ
 COĞRAFİ , EKONOMİK VE POLİTİK YAPILANMASI ÜZERİNE BİLGİLENDİRME
Başkent: Suhum ( İlk olarak Yunanlılar tarafından Diaskuria adı altında M.Ö 6 yy kurulmuştur)
Dil : Abazaca ve Rusça
Para Birimi : Rus Rublesi
Vize Sistemi : Bağımsız Devletler Topluluğuna bağlı devletlere ( Gürcistan hariç ) vize uygulaması yoktur. Diğer devletler için çift giriş çıkışlı Rusya Federasyonu vizesi ve Abhazya Dışişleri bakanlığından alınacak vize gerekmektedir.

Politik yapılanma
Devlet Yapılanması :Cumhuriyet
( 1994 yılının kasım ayında anayasası kabul edilmiştir. )
Cumhurbaşkanı : Sergey BAGAPŞ
( Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri 2010 senesinde yapılacaktır.)
Başbakan : Aleksandır ANKUAB
Parlamento Başkanı : Nugzar AŞUBA
( Bir sonraki parlamento seçimleri 2007 yılının mart ayında yapılacaktır. )

Nüfus Dağılımı
Nüfus Miktarı : Yaklaşık 250.000 kişi
Nüfus Yoğunluğu : 1 km2 29 kişi
Şehir Nüfusu : % 45
Din : Müslüman ve Ortodoks

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Sınırlar : Batıda Psov Nehri Rusya Federasyonu Krasnodar eyaleti ile sınırdır. Doğuda İngur nehri Gürcistan ile sınırdır. Kuzeyde Kafkas dağları Rusya Federasyonu Svastopol ve Karaçay-Çerkes cumhuriyeti ile sınırdır. Güneyde Karadeniz ile sınırdır.
Yüzölçümü : 8700 km2
Sahil Şeridi : 214 km
Arazi Genişliği : Batıdan doğuya 170 km - Güneyden kuzeye 66 km
İdari Bölgeler : 7 bölgeden oluşmaktadır.Gagra , Gudauta , Suhum , Gulripş , Tkuarçal , Oçamçira ve Gal bölgeleri
Yerleşim Alanları :
İller : Suhum , Gagra , Gudauta , Afon , Oçamçira , Tkuarçal , Gal
İlçeler : Pitsunda , Bzıp , Mısra , Gulripş , Sandripş
En Yüksek Tepe : Dombay – Ulgen dağı 4046 m. ( Karaçay-Çerkes sınırında )
Ormanlık Alan : Tüm arazinin % 55
Dağlık Alan : Tüm arazinin % 64
Akarsuları : Kudrı , Kelasur , Bzıb , Gumista
Göller : Ritsha , İnkit , Amtkeal , Sıhına
Mağaralar : Afon , Snejnaya , Krubera
Yer Altı Kaynakları: Petrol , Kömür , Torf , Barit , Dolomit , Mineral ve terminal suları , Mermer, Kireç , Alçıtaşı

EKONOMİ
Sanayi Üretimi Gelirleri – 2006 : Abhazya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 5,5 milyar ruble ( yaklaşık 200 milyon dolar )
Devlet Bütçesi – 2006 : 901 milyon ruble ( yaklaşık 34 milyon dolar )
Gelir-giderler dengelenmiştir.
2002-2006 yılları arası ortalama bütçe artışı : % 35
2005 yılı dış ticaret hacmi : 3,34 milyar ruble ( yaklaşık 126 milyon dolar )
2004 yılına oranla artış % 72
2005 yılı iç ticaret hacmi : Nüfus dağılımına göre kişi başına 8200 ruble
( yaklaşık 310 dolar ) 2004 yılına oranla 2,5 kat artmıştır.
2005 yılı iç yatırım : 159 milyon ruble ( yaklaşık 6 milyon dolar )
2004 yılına oranla artış % 94,8
Ana Sektörler : Turizm , Tarım , Gıda sanayi

TURİZM
2005 yılı turist miktarı : 600.000 kişi- Bunların 100.000 kişisi turizm acenta turlarıyle , 200.000 kişisi şahsi , 300.000 kişisi günlük gezilerle gelenlerden oluşmaktadır.
Otel – Tedavi ve Dinlenme merkezleri : 50 adet bulunmaktadır.10500 yatak kapasitesi

TAŞIMACILIK
Karayolları : Ulusal yollar 474 km / Tüm yolar 1831 km
Demiryolları : Toplamı 192 km.10 tünel , 56 köprü , 305 küçük geçit.Düzenli olarak yük ve yolcu taşımacılığı Suhum-Rostov-Moskova hattında yapılmaktadır.
Deniz Limanları : Suhum , Oçamçira , Pitsunda
Hava Limanları : Suhum hava limanı ( başkentten 25 km mesafede bulunmaktadır.) İniş – kalkış pisti 4 km. 200 ton kapasiteli ağır kargo uçaklarına hizmet etmeye müsaittir.
Bambora hava limanı
( başkentten 40 km mesafede bulunmaktadır.) Her türlü yolcu taşıma amaçlı uçaklara hizmet verecek kapasite ve özelliklere sahiptir.

YATIRIMLAR
Öncelikli Yatırım Alanları :
Abhazya Cumhuriyeti yabancı yatırımcıları ortak yürütülebilecek projelere davet etmektedir. Eşsiz doğası, su kaynakları ve iklim şartları, Abhazya da turizmin, sanatoryumların ( turistik tesis, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri), ekolojik olarak sağlıklı suptropikal tarımın, meyveciliğin ve çiçekçiliğin gelişmesine istisna-i imkanlar vermektedir. Coğrafik konumu, transit demiryolu, karayolu ve deniz yoluyla Abhazya Kafkasya için stratejik bir öneme sahiptir.
Turizm : Turizm türleri : Tümyıl, plaj, dağ gezileri, wellness turizmi, kayak, doğa turizmi, sportik , atçılık , golf , dağcılık , yatcılık , su sporları, oyun tipi sporlar . Turizm yapılanmaları: Otel ve tatil merkezleri , Dinlenme ve eğlence merkezleri .
Ziraat Sanayi : Tarım : Turunçgiler , üzüm , çay , tütün , fındık , kivi , seracılık , balıkçılık Lojistik : Alış-veriş merkezleri , depolar , nakliye , meyve ve sebze sınıflandırma – paketleme.
Gıda sanayi : Şişelenmiş su üretimi , balık ürünleri , meyve suları , sebze-meyve konserveleri, et ürünleri , tütüncülük , çaycılık .
Hizmet Sektörü : Bankacılık , Sigortacılık , Parekende satış , paketleme ve Poligrafi
Sanayi ve İnşaat : İnşaat sektörü , İç-dış cephe kaplama malzemeleri üretimi , tomruk doğrama , Küçük çaplı enerji üretimi , Aromat-parfümeri sanayi.

Günümüzdeki yabancı sermaye katkılı yatırımlar
Gıda sanayi : Abhazya Şarap ve Suları Ltd. ( Şarap ve su şişeleme üretim fabrikaları ), Suhum-Babaev Ticaret Merkezi Şirketleri ( Fındık üretim , çikolata mamulleri toptan-perakende satış), Abhaz Meyva Şirketi ( Meyva toplama-paketleme-satış , meyve suyu ve cem üretimi )
Maden Sanayi : Tamsaş ( Tkuarçal bölgesi kömür üretimi )
Haberleşme : GSM operatörleri Akvafon ve A-Mobil
Turizm : Otel yatırımları Litfond , Moskva , Yasemin , Samşitavaya Roşa vd.

Abhazya Cumhuriyeti'nde Yatırımı Cazip Kılan Faktörler
Pazar : Halkın gelir seviyesinin yükselmesi , turizm sektöründeki gelişme , pazara ulaşımdaki engellerin düşük seviyede olması , pazarın doymamışlığı , büyük pazarlara yakınlık Rusya federasyonu-Türkiye-Doğu Avrupa.
Kaynaklar : İyi bir tarım ürünleri merkezi olması , İş gücü maliyetinin ucuzluğu , elektrik maliyetlerinin ucuzluğu , toprak - bina kira ve diğer maliyetlerinin ucuzluğu.
Politika : İdari engellerin seviyesinin düşüklüğü , liberal yatırım yasaması , hükümetin aktif yol yapım politikası , haberleşmenin modernleştirilmesi , tüketici hizmet maliyetlerinin düşürülmesi
Vergiler : Kazanç Vergisi % 18
Katma değer Vergisi % 10
Dış Bütçe sosyal fon ödemeleri % 20
Yabancı Sermaye Ayrıcalıkları :
100.000 dolar ve üzerindeki yabancı kaynaklı yatırımlar 3 yıl % 100 gelir ve kazanç vergilerinden muaftırlar.
50.000 dolar ve üzerindeki yabancı kaynaklı yatırımlar 3 yıl % 50 gelir ve kazanç vergilerinden muaftırlar
20.000 dolar ve üzerindeki yabancı kaynaklı yatırımlar 3 yıl % 25 gelir ve kazanç vergilerinden muaftırlar
Bu tür yatırımcıların Abhazya'ya getirecek oldukları üretime dayalı her türlü makine , araç- gereçler ve hammadde tüm gümrük ödemelerinden muaftır.


YATIRIMCILARIMIZ İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN SEKTÖRLER VE TEKLİFLER
ULAŞIM :
-İki sınır arasındaki ( İngur-Psov ) karayolunun yenilenmesi ve tamiri
-Başkent Suhum'da bulunan hava alanının inşası ve faaliyete geçirilmesi
-Suhum ve Oçamçira şehirlerinde bulunan deniz limanlarının dünya standartlarına uygun bir şekilde yenilenmesi

ENERJİ :
-Küçük çaplı hidroelektrik santrallerinin yenilenmesi , yenilerinin inşa edilmesi.Çevreye zarar vermeyen enerji istasyonlarının inşa edilmesi.( güneş ve rüzgar enerjisi gibi )

ZİRAAT VE GIDA SANAYİ :
-Sanayi ürünlerinin , gıda maddelerinin , inşaat malzemelerinin , tarım alet edevatlarının ve teknolojisinin toptan veya perakende olarak satılacağı büyük alış-veriş merkezleri kurmak.
-Un ihtiyacını karşılamak üzere yeni un fabrikaları kurmak.
-Et ve et ürünlerini işleyen tesisler kurmak.( salam , sosis , sucuk ve yan ürünler )
-Meyve sebze konservesi üreten tesisler kurmak. (meyve suyu,marmelat,reçel vb. )
-Deniz ürünlerinin işlenebileceği tesisler kurmak.
-Makarna Üretimi
-Yeni teknolojiyle çay ile tütün üretimi işletmeleri.
-Kaynak ve mineral sularının dolum tesislerinin kurulması.
-Suhum şehrindeki çukulata ve şekerleme fabrikasının yerli hammadde kullanılacak şekilde yeniden faaliyete geçirilmesi.

SANAYİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ :
-İnşaat sektörünü hızlandıracak uzman şirketler kurmak
-Suhum'da bulunan kimya fabrikasının imkanları genişletilerek temizlik ve inşaat sektörlerinin ihtiyacı olan yarı işlenmiş ürünler çıkarmak.( cephe sıvaları , vernik , temizlik malzemeleri vb. )
-Mermer , granit ve barit madenlerinin çalışma alanlarının yenilenmesi.
-Tkuarçal şehrinde bulunan çimento fabrikasının inşaatı.
-Mermer, granit, mozaik, kaldırım taşı, kireç, çatı malzemesi üretim ve işleme tesislerinin kurulması.
-Orman ürünlerinin işleneceği fabrikalar kurmak.
-Gudovta şehrinde bulunan beton kerpiç fabrikasının modernize edilerek faaliyete geçirilmesi.
-Orta büyüklükte misafirhaneler (pansiyon) , eğlence merkezleri ve akua parklar inşaatları.
-Atık malzeme işleme fabrikası kurulması.
-Mobilya üretimi.
-Modern benzin istasyonlarının ve servislerinin kurulması.

TARIM :
-Hayvancılık yapmak üzere küçük ve büyük ölçekli özel çiftlikler kurmak.
-Tavuk çiftliği inşaatı ve işletmeciliği.
-Oçamçira şehrinde bulunan sıcak termal suyunu kullanarak seracılık yapmak.
-Halkın ürettiği narenciyeyi , fındığı , tütünü , üzümü ve çayı alıp işleyecek tesis ve şirketler kurmak.

TURİZM :
-Pitsunda bölgesi başta olmak üzere otel ve tatil köyü inşaatları.
-Ritsha bölgesinde dağcılık ve su sporları turizmiyle ilgili tesislerin kurulması.
-Eşera bölgesindeki spor tesisinin inşaası.

HİZMET SEKTÖRÜ :
-Oto servislerin geliştirilmesi ve yenilerinin kurulması
-Teknik Araç ve otomobil kiralama sektörünün geliştirilmesi.
-Küçük çaplı kuru temizleme ve çamaşırhanelerin kurulması.

Bu yazı Kafkas Dernekleri Federasyonu resmi sitesinden alınmıştır.
 

  Paylaş      

KAFİAD