KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

KAFİAD BAŞKANI'NIN MESAJI :

 

 

Kafkas İş Adamları Derneği'nin Değerli Üyeleri,

 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi, iletişim olanaklarının artması, vizelerin kaldırılması, İstanbul’dan Kafkasya’nın önemli havaalanlarına doğrudan uçuşların başlaması vb. olumlu gelişmelerin sonucunda, 1997 yılında Kafkasya ile iş ilişkilerini geliştirebilmek için, bir sivil toplum kuruluşu olan KAFİAD’ın kurulmasına karar verilmişti. KAFİAD kuruluş gerekçesini şöyle açıklıyordu;

“Türkiye’deki Kafkas Diyasporasından pek çok işadamı Sovyetler’in dağılmasını takip eden yıllarda Kafkasya’yı gezip inceleme şansını elde etmişler ve böylece bölgedeki yaşam tarzı ve ekonomik gelişmişlik hakkında fikir sahibi olmuşlardır.

Küreselleşmenin etkileri ile giderek artan etnik, siyasi, politik ve sosyal nitelikli olaylar, Kafkasya’yı yeni konjönktür içinde değerlendirecek bir ticari bakış açısını da beraberinde getirmiştir. Bu durum 1990’lı yıllara kadar, ekonomik birikime dayanan bir yapılanma seviyesine gelemeyen Kafkas Diyasporasını da, böylesine bir yapılanmayı planlama noktasında sorumluluk ve insiyatif almaya sevk etmiştir.

Tüm bu değerlendirmeler bölgenin ekonomik gelişmesinde öncü rolü oynayacak kitlenin Türkiye’de yaşayan Kafkas kökenli iş adamları olduğunu göstermektedir. Ancak, henüz kendi yaşadığı ülkede örgütlenmemiş, deneyimsiz ve güçsüz Kafkas Diyasporasının, bölgenin ekonomik gelişmesine ve barışına katkıda bulunamayacağı da açıktır.

Kafkas kökenli iş adamları, yukarıda politik tablosu çizilen durumun bir gereği olarak 1990’lardan beri duyulan bu ihtiyacı profesyonel nitelikte karşılamak amacıyla KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ'ni (KAFİAD) 1997 yılında kurmuşlardır.

KAFİAD, Türkiye’de ve Kafkasya’da olmak üzere, her türlü geçerli ekonomik olanağı birlikte değerlendirerek, gerek yurt içi gerekse yurt dışında mevcut finans ve yatırım imkanlarını koordine ederek, bilimsel bir yöntemle üyeleri için artı ekonomik değerler üretmek gayesi ile kurulmuştur.”

1990 lardaki Türkiye-Rusya ilişkilerindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle kurulan Kafiad’ın önemi ve gerekliliği , Türkiye’nin 2000 li yıllardan sonraki demokratik gelişimi ile daha da artmıştır. Türkiye’de İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş birçok sıkıntılıyı da beraberinde getiren toplumsal dönüşümler ile gerçekleştirilmeye çalışılmış idi. Bütün bu toplumsal sıkıntılar, günümüzde, demokratik gelişmeler ile aşılmaya çalışılmaktadır. Türkiye Osmanlının mirası olan cemaat yapılanmalarını asimile ederek modernleşme siyasetini bırakarak, kimlik politikalarına imkan veren demokratikleşme adımlarını atmaktadır. Artık Türkiye’de tüm kimlikler kendini ifade edebilmekte, kimlikleri ile örgütlenebilmektedir. Farklı kimliklerle bir araya gelen İş Adamları dernekleri hızla çoğalmış ve bu dernekler federasyonları ve konfederasyonlarını kurmuşlardır. Bu demokratik gelişmeler Kafkas iş adamlarınında Türkiye’de örgütlenme ve dayanışmasının önünü açmakta, gerekli kılmaktadır.

Kafkasyalı kimliği Türkiyede önemli ve olumlu bir etkiye sahiptir. Bu kimlik ülke içinde doğal olarak gelişmiş çok geniş bir ağa sahiptir. Kafkas toplumunun kamuoyunda yaygın olarak kabul gören dürüstlük, göreve bağlılık, çalışkanlık vb. olumlu algısı sivil toplumda gerçekleştirilecek sağlıklı örgütlenmeler ile İş Adamlarımıza olumlu katkıda bulunacaktır. Türkiye’de güçlü bir Kafiad anavatan ile yeni bağlar kurabilir ve Kafkasya - Türkiye arasındaki ticaret ve iş hacmini geliştirebilir. Anavatan ve diaspora arasında gelişecek iş hacminin de, yüzyıllarca bağları koparılan toplumumuzun kaynaşmasına olumlu katkıları olacaktır.

İşte bu duygu ve düşünceler ile, Yönetim olarak Kafiad’ı yeniden geliştirme çabası içine girdik. Öncelikle Kafiad ‘ın kurumsal yapısını güçlendirmek istiyoruz. Üye ilişkilerimizi geliştirmek, üyelerimizi daha geniş bir tabanda çoğaltmayı hedefliyoruz.

Yönetim kurulumuz Kafiad’ı hak ettiği konuma taşımak için yeni bir çalışma başlatmaya karar vermiştir. Siz değerli üye ve hemşehrilerimizin bize her anlamda destek olacağınıza, önerileriniz ile bize yön vereceğinize inancımız tamdır.

Yönetim Kurulumuz bu çerçevede ilk iş olarak Sn. Cumhur Bal'a KAFİAD koordinatörlüğü görevini vermiş ve bu çerçevede yapmış olduğu toplantıda şu kararları almıştır;

1- KAFİAD'ın durumunun gözden geçirilerek reorganize edilmesi,
2- KAFIAD'ın aktif üyelerinin netleştirilmesi,
3- 2013 yılı sonuna kadar aktif üye sayısının arttırılması,
4- 2013 yılı sonbaharında üyeler ile yapılacak toplantıda üyelerin kendilerini tanıtmaları ve şirketlerinin tanıtımı ile ilgili sunum yapmalarının sağlanması,
5- İki ayda bir değişik yerlerde (Ankara, İstanbul, Adana vb) yapılması hedeflenen toplantılarda günün siyasi, sosoyal, ekonomik konularının irdelendiği konuşmacıların davet edilmesi,
6- 2014 yılı hedeflerinin belirlenerek kapsamlı bir program hazırlanması ve üyeler ile paylaşılması.

Değerli üyemiz,

16.03.2013 tarihinde yapmış olduğumuz 8. Olağan Genel Kurulumuzda 2013 öncesi birikmiş ve sıkıntılı hale gelmiş üye aidatlarının bir defaya mahsus silinmesine ancak 2013 ve sonrası aidatlarınında düzenli bir şekilde ödenmesi kararı oy birliği ile alınmıştı. Bu nedenle siz değerli üyemizin 2013 aidatını Garanti Bankası Ankara Gazi Osman Paşa şubesindeki KAFİAD Hesap N0: 324 / 6296297 - IBAN TR24 0006 2000 3240 0006 2962 97 hesaba yatırmanızı önemle rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

Yusuf Kamil Taymaz
 

  Paylaş      
 

KAFİAD