KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

 

 

ÇEÇENİSTAN
 Sovyetler Birliği döneminde Çeçen-İnguş Otonom Cumhuriyeti, (9 Kasım 1991'de bağımsızlığını ilan ederek Çeçenya Cumhuriyeti-İçkeriya) adını alan bu ülke, 5 Aralık 1936 tarihinde kurulmuştur. Ancak, II.Dünya Savaşı'nda Çeçenler ve İnguşlar, Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle sürgün edilerek Cumhuriyet ortadan kaldırılmış, 9 Ocak 1957'de yeniden kurulmasına izin verilmiştir.

Kuzeyde Rusya Federasyonu'nun Stavropol Eyaleti (kray), kuzeydoğu ve doğuda Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, batıda Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti, güneyde Gürcistan Cumhuriyeti ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 19.300 km² (İnguşetya:2.000 km², Çeçenya:17.900 km²) , nüfusu bugün itibariyle (İnguşetya ile birlikte toplam olarak) 1.300.000 civarındadır. 17 yönetim birimine (rayon) ayrılmıştır. Sınırları içinde 3 şehir ve 3 tane de şehir tipinde yerleşim merkezi vardır. Çeçenya'nın başkenti Caharkhale (Grozni, Sunjkhale), İnguşetya'nın Başkenti Nazran'dır.

Kuzey Kafkasya'nın güneydoğu bölümünde bulunan Çeçenya Cumhuriyeti, Kafkas Sıradağlarının kuzey etekleriyle Terek Düzlüğü'nün (Nogay Stepi) güney kesimini kaplamaktadır. Güney sınırlarında bulunan Tebulos-Mta Dağının yüksekliği 4.494 metreye erişir. Bu dağ kil şistleriyle, porfirit ve diyabaz intruzyonlarından oluşmuştur. Terek dağları ile Terek Irmağı üzerinde Tereküstü Düzlüğü uzanır. Cumhuriyetin kuzey bölümü Terek Düzlüğü içindedir.

Yeraltı servetleri bakımından Çeçenistan Cumhuriyeti oldukça zengindir. Petrol ve yeraltı gazlarına hemen hemen her yerde rastlanır. Maden suyu kaynakları çoktur. Yapı gereçleri (kireç taşı, marn, alçı, kuvars kumu, kil) de boldur.

İklim bakımından Çeçenistan Cumhuriyeti büyük bir değişiklik gösterir. Kuzey bölümünde kara iklimi hakimdir. Yazlar sıcak olup uzun sürer. (Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 25,5 ˚C, Ocak ayı ortalaması ise –4 ˚C). Kışlar ılık olup fazla kar yağmaz. Yeşillik süresi (vegetation) 233 gündür. Yıllık yağış tutarı 300-450 mm'dir. Dağ eteklerinde sıcaklık ortalaması ocakta –5 °C, Temmuzda 19-22 °C, yağış tutarı 600-700 mm, yeşillik süresi 220-224 gündür.

Akarsuları Cumhuriyeti doğu-batı doğrultusunda kesen Terek Irmağı havzasına bağlıdır. Ayrıca Terek'in büyük bir kolu olan Sunja Irmağı anılabilir. Sunja birçok kolların birleşmesinden meydana gelir. En büyük kolları buzul sularıyla beslenen Assa ve Argun Irmaklarıdır. Irmaklar önemli hidro enerjiye sahiptir. Akarsulardan sulama işlerinde de faydalanılır. Düzlüklerde ve dağlarda göller de vardır. En büyük gölü ülkenin güneydoğu ucundaki Kezenoyam'dır.

Terek Düzlüğünde verimli topraklar yanında kumluklar da vardır. Terek ve Sunja dağları çernozyomla kaplıdır. Çeçen düzlüğünde çernozyomla örtülü yerlerden başka, vadilerde alüvyonlara da rastlanmaktadır.

Bitki örtüsü bu toprak durumuna bağlıdır. Terek düzlüğünün güney kesimi ekime elverişlidir. Kuzey kesimi ise kumlu bir yarı çöl durumundadır. Terek vadisinde çayır bitkileri hakimdir. Terek düzlüğü ekim yapmaya da elverişlidir. Dağlık bölgelerde 1600-2000 metre arasında geniş yapraklı ormanlar (ak gürgen gibi) yer alır. 1600-2000 metreden sonra ise Alp çayırları yetişir.

Dağ ormanlarında yaşayan hayvanlar arasında boz ayı, kurt, tilki, yaban domuzu, Kafkas orman kedisi vardır. Kuşlar arasında sülün ve bıldırcın önemli yer tutar. Terek düzlüğünde kemirgenler (tavşan, tarla faresi) ve sürüngenler yaygındır. Bunlardan başka çakal, karsak gibi hayvanlara da rastlanır.

Çeçenistan'ın büyük şehirleri Grozni, Gudermes, Malgobek'tir. Özellikle bağımsızlık ilanından sonra Rus nüfusunda azalma olmuştur. Çeçenistan eski Sovyetlerin en eski ve en büyük petrol bölgelerinden biridir. Bu bakımdan petrol endüstrisi gelişmiştir. Bundan başka, enerji kaynakları da işletilmektedir. Kimya, makina, maden ve besin endüstrisi de anılmaya değer.

Tarım alanında tahıl ekimi, bağcılık, bahçecilik ve hayvancılık başta gelir.Bu yazı Kafkas Dernekleri Federasyonu resmi sitesinden alınmıştır.

  Paylaş      
 

KAFİAD