KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

 


 

Osetya'nın Bölünüşü ve Güney Osetya

 

Osetya coğrafi olarak Kafkas sıra dağları tarafından ve siyasi olarak da bu bölgeyi ele geçiren Rus Çarlarının ülkenin güneyini Gürcistan yönetimine sokmalarından beri bölünmüş bir ülke oldu.

Bolşevikler 1920 de Gürcistanı işgal etti.1922 de kurulan Transkafkasya Cumhuriyeti içinde Güney Osetya Özerk Bölgesi oluşturuldu.
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Kuzey Osetya Rusya Federasyonunu oluşturan cumhuriyetlerden biri olurken Güney Osetya Gürcistanın bir parçası olarak kaldı.

 

Ekonomi

Bolşevik ihtilalinden sonra sosyalist iktisadi birimler kuruldu.Güney Osetya’da tarım ve sanayi bölgeleri oluşturuldu. Tshinvali’de makine üretimi sanayi kuruldu.Geniş ormanlara sahip olduğundan kereste üretimi gelişti.Demir-beton ürünleri, direk türü malzemelerin üretimi yapılır. Konserve,bira ve süt ürünleri gıda sanayi, konfeksiyon ürünleri üreten tekstil fabrikası vardır.Tarımsal üretimde buğday, arpa, mısır gibi tahılların üretimi önemli yer tutar.Ayrıca şeker pancarı, sebze ve patates ekilir. Meyvecilik ve bağcılık da önemlidir.Sulu tarım gelişmiştir.Zengin otlaklarında büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılır.
 

İdari ve Siyasi Yapı

Güney Osetya bağımsızlığını ilan etmiş olup fiilen bağımsızdır.De facto durumu devam eden bir cumhuriyettir.

Güney Osetyanın :
Başşehri Tshinvali’dir.
Diğer yerleşim yerleri Java,Leningori ve Znauri 
Cumhurbaşkanı : Eduard Cabeviç Kokoyti,( Kokoyti Eduard)
Halkın % 46 sı şehirlerde yaşamaktadır.G.Osetya’nın yüzölçümü 3.900 km2 olup km2 ye25,3 kişi düşmektedir. 
1989 yılında G.Osetyanın nüfusu yaklaşık 98.000 iken savaş sonunda nüfus 70.000 civarına düşmüştür.Bu nüfusun % 66 sı Oset,% 29 u Gürcü ve % 5 ini de diğer halklar oluşturmaktadır.
Oset Halkın’ın çoğu Ortodoks Hıristiyan, az bir kısmı da Müslümandır.
 

Dil Eğitim ve Kültür

Güney Osetya’nın resmi dili Osetçe ve Rusça’dır.Osetçe, İrani dil grubuna dahil bir dildir.Komşu Kafkas halklarıyla gerçekleşen ortak yaşam sonucu, Osetçe’de, bazı sözcük ve ses düzenlerinde Kafkas etkileri de görülür.Oset dilinin iki ana lehçesi vardır.
1. K’udar Lehçesi-Güney Osetya'da konuşulur. 
2. İron ve Digor Lehçesi-Kuzey Osetya'da konuşulur. 
Tual, Alagir, Çşan… gibi başka lehçeler de vardır fakat Iron Lehçesi en çok konuşulandır.

Güney Osetya Medyası:

Güney Osetya’da biri Osetçe,ikisi Rusça olmak üzere 3 , bir de hem Osetçe hem Rusça yayın yapan bir yayın organı vardır.Bunlar:
1-Hurzanin / Zarya, Osetçe. Devlet tarafından 1924 den beri haftada 2 kez yayınlanıyor. Tirajı 900 dür.
2-Güney Osetya, Rusça. Devlet tarafından 1 Ocak 1993 den beri haftada 2 kez yayınlanıyor. Tirajı 1200 dür. 
3-No Obezreniye, Rusça. 2001 den beri Sosyal Araştırma ve İnisiyatif Merkezi tarafından haftada bir yayınlanıyor. 
Tirajı 99.

Güney Osetya topraklarında eneolitik çağı eserleri ile Koban Uygarlığı'nın örnekleri (metal ürünleri, seramik vs.) ortaya çıkarılmıştır. Ortaçağ Gürcü ve Abhaz mimarisinin etkisi ve çağdaş yerli inşaat geleneklerinin de etkisi görülür. Armazi (864), Tigva (1152), İkorta (1172) tapınakları, Dzakina Köyü'ndeki saray (17. yy.) bunlara örnektir. Sovyet döneminde ana plana uygun olarak Tsihinvali şehri yeniden kuruldu.Yoğun bir şekilde endüstriyel ve sosyal tesisler ile konutlar inşa edilmiştir. 
 

Kaynak : Alan Kültür ve Yardım Vakfı

 

  Paylaş      
 

KAFİAD