KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

KAFİAD'IN KURLUŞ AMAÇLARI

- Türkiye’de yaşayan işadamlarını tanıştırmak, ortak iş yapılmasını sağlayacak bir ortam oluşturmak suretiyle Türkiye’de kurulmuş benzer SİAD’ ları örnek alarak ekonomik bir potansiyel oluşturmak;
- Türkiye’de oluşacak ekonomik iş birliği ortamına diğer ülkelerdeki Çerkes işadamlarını veya Kafkasya’da iş yapan işadamlarını katmak suretiyle ekonomik potansiyeli yaymak;
- Kuzey Kafkasya bölgesindeki cumhuriyetlerle ve oradaki işadamları ile yakın ilişkiler kurmak suretiyle ortak projeler üretmek, böylece diyasporadaki işadamları ile özelde Kafkasya Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkilerin her yönden geliştirilmesine yardımcı olmak,
- Üyesi olan işadamlarının tüm dünyaya açılan penceresi olmak, benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapmak;
- Gerektiğinde ilgili, resmi, özel, uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yaparak Kafkasya’ya yönelik ticaretin ve yatırımın artırılmasına çalışmak,bilgi ve teknolojinin aktarılmasına destek olmak;
- Üretilen ortak projeler için finansman kaynaklarına ulaşmak veya dünyada mevcut finansman kaynakları konusunda araştırma yaparak işadamlarının bilgisine sunmak;
- İşadamları için gerekli olabilecek her türlü bilginin toplandığı bir bilgi ve referans merkezi oluşturmak, üyelerini bilgilendirmek;
- Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerde bulunan uluslar arası insani ve teknik yardım kuruluşları ile Kafkasya’nın ekonomik yapısı üzerine ortak projeler yürütmek, yardım yapmalarını sağlamak ve koordine etmek;
- Kafkasya’ya gidecek veya diğer ülkelerdeki işadamlarıyla işbirliği yapacak zararlı kişilerin faaliyetlerini engellemeye çalışmak ve bu konuda güvenilir bir referans kaynağı olmak;
- Üyelik niteliklerine ulaşamamış olsa bile üye işadamlarına üretici, taşeronluk gibi destek hizmetleri verebilecek kişileri veya kuruluşları ortaya çıkartarak iş birliğine destek olmak;
- İşadamlarına güvenilir işgücü temini konusunda aracı ve destek olmak;
- Amaçlarına uygun seminer, toplantı, konferans düzenlemek, konusunda uzmanlaşmış kişilere ve bilim adamlarına raporlar hazırlatmak, araştırma yaptırmak, kitap, dergi ve bülten yayınlamak. 
 

 

 

  Paylaş      
 
 

KAFİAD